Ağız gargaraları, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılığını engeller

COVID-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2, ağız ve burun boşluklarından, ağız ve burundan yayılan aerosoller yoluyla bulaşan hava yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Virüsün solunum yolu hücrelerinde iyi bilinen bölünmesine ve yayılmasına ek olarak, SARS-CoV-2’nin ağız ve tükürük bezlerini kaplayan hücrelere de bulaştığı bilinmektedir.

Hokkaido Üniversitesi’nden Profesör Kyoko Hida liderliğindeki bir araştırma ekibi, bazı gargaraların bir bileşeni olan kimyasal setilpiridinyum klorürün düşük konsantrasyonlarının SARS-CoV-2 üzerinde antiviral bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bulguları dergide yayınlandı Bilimsel Raporlar.

Ticari olarak temin edilebilen gargaralar, ağızdaki mikroorganizmalara karşı etkili olan bir dizi antibiyotik ve antiviral bileşen içerir. Bunlardan biri olan setilpiridinyum klorürün (CPC), öncelikle virüsü çevreleyen lipid zarını bozarak ağızdaki SARS-CoV-2 viral yükünü azalttığı gösterilmiştir. Benzer etkilere sahip başka kimyasallar olsa da, CPC tatsız ve kokusuz olma avantajına sahiptir.

Araştırmacılar, Japon gargaralarında TBM’nin etkilerini incelemekle ilgilendiler. Japonya’daki ağız gargaraları, daha önce test edilmiş ağız gargaralarına kıyasla tipik olarak CPC’nin bir kısmını içerir. SARS-CoV-2’nin hücreye girişi için gerekli olan transmembran proteaz serin 2’yi (TMPRSS2) eksprese eden hücre kültürleri üzerinde CPC’nin etkilerini test ettiler.

Uygulamadan sonraki 10 dakika içinde 30-50 µg/mL CPC’nin, SARS-CoV-2’nin hücre girişi için enfektivitesini ve kapasitesini inhibe ettiğini bulmuşlardır. İlginç bir şekilde, CPC içeren ticari olarak temin edilebilen gargaralar, tek başına CPC’den daha iyi performans gösterdi. Ayrıca tükürüğün TBM’nin etkilerini değiştirmediğini de gösterdiler. En önemlisi, orijinal, alfa, beta ve gama varyantları olan dört SARS-CoV-2 varyantını test ettiler ve CPC’nin etkilerinin tüm suşlarda benzer olduğunu gösterdiler.

Bu çalışma, ticari ağız gargaralarındaki düşük CPC konsantrasyonlarının, dört SARS-CoV-2 varyantının enfektivitesini baskıladığını göstermektedir. Yazarlar, COVID-19 hastalarının tükürüğündeki viral yükler üzerindeki TBM içeren gargaraların etkisini şimdiden değerlendirmeye başladılar. Gelecekteki çalışmalar, daha düşük CPC konsantrasyonları lipid membranlarını bozmadığından, etki mekanizmasını tam olarak anlamaya odaklanacaktır.

Kaynak:

Dergi referansı:

Takeda, R., et al. (2022) Gargarada setilpiridinyum klorürün SARS-CoV-2 üzerindeki antiviral etkisi. Bilimsel Raporlar. doi.org/10.1038/s41598-022-18367-6.

Leave a Comment