Kalple ilgili birçok acil durum kontrolsüz kan basıncından kaynaklanır.

Çalışmanın öne çıkan özellikleri:

  • 2016 – 2018 yılları arasında 20 milyondan fazla acil servis ziyareti üzerine yapılan bir araştırmaya göre, ABD’de kalple ilgili acil servis ziyaretlerinin yaklaşık üçte biri yüksek tansiyon veya ilgili durumlar içindir.

  • Ziyaretlerin %13’ü, diğer hastalıkların neden olmadığı yüksek tansiyon olan “temel” hipertansiyon içindi.

  • Erkekler ve kadınlar arasında en önemli tanılar farklıydı ve kadınların kardiyovasküler bir acil durum sonrasında ölme veya hastaneye kabul edilme olasılığı erkeklere göre daha düşüktü.

  • Çalışma yazarları, bulgularının, özellikle Medicare ve Medicaid tarafından kapsananlar olmak üzere, erkekler ve kadınlar için farklı kardiyovasküler sağlık gereksinimlerine işaret ettiğini öne sürüyor.

(NewMediaWire) – 20 Eylül 2022 – DALLAS Eylül ayında yayınlanan 20 milyondan fazla acil servis ziyareti üzerine yapılan bir araştırmaya göre, ABD acil servislerinin en yüksek kardiyovasküler (CVD) teşhisleri, birçok kardiyovasküler acil durumun kötü kontrol edilen yüksek tansiyondan kaynaklandığını gösteriyor. Amerikan Kalp Derneği’nin açık erişimli, hakemli bir dergisi olan Journal of the American Heart Association’da 8.

Araştırmacılar, 2,7 milyondan fazla insanı temsil eden kalple ilgili tüm acil servis teşhislerinin %13’ünün, diğer hastalıkların neden olmadığı yüksek tansiyon olan “temel” hipertansiyon için olduğunu buldular. Yüksek tansiyon vakalarının çoğu esansiyel hipertansiyondur.

Araştırmanın başyazarı Mamas A. Mamas, “Bu ziyaretler %3’ten daha az hastaneye yatışla ve çok az ölümle – %0,1’den azıyla sonuçlandı. Bu, bu ziyaretlerin çoğunlukla hipertansiyon tedavisiyle ilgili olduğunu gösteriyor” dedi. Stoke-on-Trent’teki Keele Üniversitesi’nde kardiyoloji profesörü ve her ikisi de Birleşik Krallık’ta bulunan University Hospitals of North Midlands NHS Trust’ta danışman kardiyolog.

Çalışmada ayrıntıları verilen 15 KVH durumu için, yaklaşık %30’u hipertansiyonla ilişkili tanılardı.

Çalışma, 2016-2018 Ulusal Acil Servis Örneğinin bir parçası olan acil servis ziyaretleri sırasında yapılan kardiyovasküler teşhisleri analiz etti. Örneklemin %48,7’si kadındı ve ortalama yaş 67 idi. Çoğunluk Medicare veya Medicaid katılımcılarıydı. Örneklemdeki erkeklerin diyabet gibi kardiyovasküler hastalıklara ek olarak başka hastalıklara sahip olma olasılığı daha yüksekken, kadınlarda obezite, yüksek tansiyon ve beyindeki kan damarlarını etkileyen tıbbi durumlar daha yüksekti.

Kadınlar için acil serviste en sık görülen kalp veya inme ile ilgili tanılar yüksek tansiyon (vizitlerin %16’sı), yüksek tansiyona bağlı kalp veya böbrek hastalığı (%14,1) ve atriyal fibrilasyon (%10,2) idi. Erkeklerde en sık görülen tanılar yüksek tansiyona bağlı kalp veya böbrek hastalığı (%14,7), yüksek tansiyon (%10,8) ve kalp krizi (%10,7) idi.

Mamas, “Önceki çalışmalar, hastanede yatan hastalar arasında KVH paternlerinde cinsiyet farklılıklarını göstermiştir.” Dedi. “Ancak, acil serviste KVH karşılaşmalarını incelemek, hastaneye yatmadan önceki karşılaşmaları yakaladığı için, erkek ve kadınların kardiyovasküler sağlık bakımı ihtiyaçlarının daha eksiksiz bir resmini sunuyor.” Ayrıca, CVD acil ziyaretleriyle ilgili önceki çalışmaların, şüpheli kalp krizi ziyaretleriyle sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. “Bu nedenle, 15 KVH koşulunun bu analizi, hastaneye yatıştaki cinsiyet eşitsizlikleri ve ölüm riski de dahil olmak üzere akut KVH ihtiyaçlarının tüm yelpazesini daha iyi anlamaya yardımcı olur.”

Çalışma, acil CVD ziyaretlerinden elde edilen sonuçların erkekler ve kadınlar için biraz farklı olduğunu buldu. Genel olarak, KVH için bir acil servis ziyaretinden sonra kadınların ölme (kadınların %3,3’üne karşı erkeklerin %4,3’ü) veya hastaneye yatırılma (kadınların %49,1’i ve erkeklerin %52,3’ü) daha az olasıydı. Mamas, farkın kadınların genellikle daha düşük risk tanılarından kaynaklanabileceğini, ancak kadınlarda ölümlerin hafife alınabileceğini söyledi.

Mamas, “Hastane ortamı dışındaki ölümleri takip etmedik” dedi. “Kadınların acil servisten uygunsuz bir şekilde taburcu olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair geçmiş kanıtlar ve kadınlara sistemik olarak kötü muamele edildiğine dair güçlü kanıtlar göz önüne alındığında, acil servis ziyaretinin ötesinde sonuçları izlemek için daha fazla çalışma garanti edilir.”

Verilerin ek bir sınırlaması, özellikle hastaneye yatıştan sonra, nihai teşhisin acil teşhisle eşleşmediği durumlarda olası yanlış teşhis hatalarını içerir ve ek kan ve diğer sağlık bilgileri alınabilir. Ayrıca, veriler sınırlıdır, çünkü hastalığın şiddeti ile ilgili bilgileri yakalamaz, bu da farklı hasta grupları arasındaki mortalite farklılıkları etrafında karşılaştırmalar yapmayı zorlaştırabilir.

Mamas, “Ulusal olarak temsili bu büyük kardiyovasküler acil durum ziyaretleri örneğiyle yaptığımız çalışma, kadın ve erkeklerin sağlık hizmetleri gereksinimlerindeki farklılıkları vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sağlanması için yararlı olabilir” dedi. “Ayrıca, erkekler ve kadınlar arasındaki KVH kalıpları ve sonuçlarındaki farklılıkların altında yatan faktörleri anlamak için daha fazla araştırmayı teşvik ediyoruz.”

American Heart Association’ın bilimsel dergilerinde yayınlanan çalışmalar hakemli bir değerlendirmeye tabi tutulur. Her yazıdaki ifadeler ve sonuçlar yalnızca çalışmanın yazarlarına aittir ve mutlaka Derneğin politikasını veya konumunu yansıtmaz. Dernek, bunların doğruluğu veya güvenilirliği konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. Dernek, öncelikle bireylerden fon alır; vakıflar ve şirketler (ilaç, cihaz üreticileri ve diğer şirketler dahil) ayrıca bağışlar yapar ve belirli Dernek programlarını ve etkinliklerini finanse eder. Derneğin bu ilişkilerin bilim içeriğini etkilemesini önlemek için katı politikaları vardır. İlaç ve biyoteknoloji şirketlerinden, cihaz üreticilerinden ve sağlık sigortası sağlayıcılarından elde edilen gelirler ve Derneğin genel mali bilgileri burada mevcuttur.

Ek kaynaklar:

Amerikan Kalp Derneği Hakkında

Amerikan Kalp Derneği, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamlar için amansız bir güçtür. Tüm topluluklarda eşitlikçi sağlığı sağlamaya kendimizi adadık. Çok sayıda kuruluşla işbirliği yaparak ve milyonlarca gönüllünün desteğiyle yenilikçi araştırmaları finanse ediyor, halkın sağlığını savunuyor ve hayat kurtaran kaynakları paylaşıyoruz. Dallas merkezli kuruluş, yaklaşık bir asırdır önde gelen bir sağlık bilgisi kaynağı olmuştur. Bizimle heart.org, Facebook üzerinden bağlantı kurun, heyecan veya 1-800-AHA-USA1’i arayarak.

###

Medya Sorguları ve AHA/ASA Uzman Perspektifi için: 214-706-1173

Maggie Francis: 214-706-1382, Maggie.Francis@heart.org

Kamu Soruları için: 1-800-AHA-USA1 (242-8721)

kalp.org ve inme.org

Leave a Comment