Yaşlandıkça IQ Düşüyor mu? Yirmili Yaşlarınızda Bir Zeka Türünün Zirvesi: ScienceAlert

Birçoğumuz yaşlandıkça zihinsel olarak daha az çevik olduğumuz fikrine aşinayız; ama bu ölçülebilen bir şey mi – yaşla birlikte IQ’muz düşüyor mu?

Yapıyorsa, bunu hangi hızda yapıyor? Farklı zeka türleri farklı oranlarda azalır mı?

Metafact, bu soruları derinlemesine incelemek için zeka, davranış bilimleri ve psikoloji alanlarındaki beş uzmana ‘IQ yaşla birlikte azalır mı?’ diye sordu. İşte söyledikleri…

IQ nedir ve nasıl ölçülür?

Psikoloji uzmanı Michael Thomas, “Zeka genellikle bir dizi testle ölçülür, örneğin bazıları dil becerileriyle, bazıları bulmaca çözme gibi sözel olmayan becerilerle, bazıları da bir görevi ne kadar çabuk tamamlayabileceğinizle ilgili” diyor. İngiltere’deki Birkbeck Üniversitesi’nden sinirbilim.

“Zekanız, diğer insanların ne kadar iyi yaptığına kıyasla, bu görevlerdeki puanlarınızın ortalaması olacaktır.”

IQ testleri, bilgileri ne kadar iyi sakladığınız ve öğrendiğiniz, soyut akıl yürütmeniz ve görsel-uzaysal işleme gibi farklı yetenekleri değerlendirir.

IQ, ‘zeka katsayısı’ anlamına gelir ve yaşınızdaki diğer insanlara göre standartlaştırılmış bir puandır.

Zekanız yaşınıza göre ortalama ise IQ puanınız 100, ortalamanın üzerinde ise 100’ün üzerinde, ortalamanın altında ise 100’ün altında olacaktır.

Bireyin IQ’su yaşla birlikte değişir mi?

Bireyin IQ’su yaşla değişmez.

Başka bir deyişle: 10 yıl içinde şimdi ve ardından bir IQ testi yaptıysanız, IQ puanınız muhtemelen çok benzer olacaktır. Bunun nedeni, IQ’nun her zaman yaşınızdaki diğer insanlara göre ölçülmesidir.

“IQ’lar, 10, 15, 25, 50, 72 veya 88 olsun, her zaman bir kişinin yaşına göre hesaplanır. Yani 25 yaşındakiler diğer 25 yaşındakilerle madde sayısı açısından karşılaştırılır. ABD’deki Yale Üniversitesi’nden istihbarat testi uzmanı Alan Kaufman, tıpkı 50 yaşındakilerin diğer 50 yaşındakilerle karşılaştırılması gibi, herhangi bir göreve doğru cevap veriyorlar” diye açıklıyor.

“Her yaş grubu için ortalama veya ortalama IQ 100’e ayarlanmıştır. Ortalama IQ’ları yetişkin yaş aralığında doğrudan karşılaştıramayız çünkü – tanım gereği – her grup ortalama 100 olacaktır.”

İsrail’deki Ben-Gurion Üniversitesi’nden psikoloji uzmanı Meiran Nachshon da aynı fikirde:

“IQ, bir bireyin ortalamaya göre göreceli konumunu gösterir. Bu göreceli konumlandırma son derece kararlıdır.”

Bunu desteklemek için ~11 yaşındaki ve ~90 yaşındaki insanların IQ’su arasında güçlü bir ilişki bulan bir yayını vurgular.

Nüfusun ortalama IQ’su yaşla değişiyor mu?

IQ’nun zaman içinde nasıl değiştiğini ölçmek için, yaşlı insanların IQ’larını genç meslektaşlarıyla karşılaştırabilmemiz gerekir.

Bu genellikle yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı mümkün değildir, bunun yerine farklı bir yönteme ihtiyaç vardır.

Kaufman bunun nasıl çalıştığını açıklıyor:

“Yapmamız gereken ilk şey yetişkinleri karşılaştırmak için ortak bir ‘ölçü’ bulmak. 70 yaşındakilerin, 60 yaşındakilerin, 50 yaşındakilerin, 40 yaşındakilerin performansını karşılaştırabiliriz. vb. genç yetişkinler için oluşturulmuş normlara (referans grubu veya standartlar) bağlıdır.

“Araştırmamda genç yetişkinleri yaklaşık 30 yaş (genellikle 25-34 yaş) olarak tanımlıyoruz. Bu şekilde genç yetişkinlerin ortalama IQ’su 100 olacak çünkü normlar bu şekilde geliştiriliyor. Yaşlandıkça IQ’nun nasıl değiştiğini bize anlatacak olan genç yetişkinlere kadar olan yaşam süresi.”

Kaufman, bu testler yapıldığında, “[a] net düşüş [in IQ] bellidir”.

Tüm zeka türleri aynı oranda azalmaz

IQ testleri birçok zeka türünü ölçer ve bunları bir arada gruplandırır.

Kaufman, “Küresel IQ, farklı zeka türlerinin bir karışımıdır, en popüler olarak incelenen akışkan zeka ve kristalize zekadır ve bunlar, çalışma belleği ve işlem hızı olarak adlandırılan yeteneklerle birlikte küresel veya Tam Ölçekli IQ elde etmek için birleştirilir.”

“Akışkan zeka veya akıcı akıl yürütme, okulda öğretilmeyen türden yeni problemleri çözme yeteneğini yansıtırken, kristalize zeka veya kristalize bilgi, okullaşma ve kültürleşme ile ilgili öğrenme ve problem çözmeyi ölçer.”

Bu farklı zeka türleri, yaşlandıkça farklı kalıplar gösterir.

Kristalize zeka “20-24 yaşlarında ortalama 98, 35-44 yaşlarında 101’e yükselir, önce 100’e (45-54 yaşlarında), sonra 98’e (55-64), sonra 96’ya (65-69), sonra 93’e düşer. 70–74) ve 88 (75+),” diyor Kaufman.

Akışkan zekası çok daha hızlı düşer. Kaufman, “20–24 (100) yaşlarında zirveye ulaştığını, yavaş yavaş 99 (25–34) ve 96’ya (35–44) düştüğünü, bir rollercoaster’ın 91 (45–54), 86 (55–64)’e düştüğünü ortaya koyuyor. , 83 (65-69), 79 (70-74) ve 72 (75+).”

Thomas şöyle diyor: “En hızlı tepki süreleri yirmili yaşlarınızın ortalarında olacak, ancak (bunama geliştirmediğiniz sürece), yaşamınız boyunca kelime bilginiz artacaktır.

“Altmışlı yaşlarınızın sonlarına doğru, öğrendiğiniz şeylere dayanan çoğu bilişsel beceri (sözde kristalize edilmiş bilgi) ya artar ya da oldukça esnektir. Bir şeyleri yapabilme hızınız düşebilir.”

Götürmek:

Bireysel IQ’nuz yaşlandıkça değişmeyecektir, ancak ortalama olarak zekamız yaşla birlikte azalır.

Gerçekler sizinle olsun!

Uzmanların bu soruya verdiği yanıtlara dayanan makale: IQ yaşla birlikte azalır mı?

Bu uzman yanıtı, bağımsız bilgi kontrol platformu Metafact.io ile ortaklaşa yayınlandı. Haftalık bültenlerine buradan abone olun.

Leave a Comment